Wraz z Grupową Praktyką Lekarzy Rodzinnych Familia realizujemy projekty unijne:

Projekt dotyczy prowadzenia prac B+R nad innowacyjną usługą medyczną prowadzenia terapii zaburzeń metabolizmu i leczenia otyłości z wykorzystaniem systemu SFAO 1.0 (z ang. Support for the Fight Against Obesit), wykorzystującego technologie IT i TIC do przyspieszenia, zintensyfikowania i zoptymalizowania terapii, podnosząc jednocześnie bezpieczeństwo pacjenta. Projekt wpisuje się w założenia Instytutu Żywności i Żywienia dotyczące reorientacji polityki i oceny oddziaływania na zdrowie poprzez planowanie i stały monitoring pacjentów zagrożonych nadwagą i otyłością.

Regulamin platformy SFAO

Strona projektu: sfao.imydloabrad.pl