Nasza firma w zakresie oprogramowania mMedica oraz Mediporta oferuje:

 • instalacje i konfiguracje oprogramowania,
 • pełne wdrożenie systemów
 • zarządzanie bazami systemu ewidencyjno-rozliczeniowego w przypadku mMedica, w Mediporcie (chmura)
 • nadzór informatyczny oraz usuwanie ewentualnych usterek i awarii + pomoc zdalna,
 • prowadzenie pełnej archiwizacji baz danych,

                                                                                          

 

Dodatkowo wysyłanie i weryfikacje (NFZ):

– sprawozdań,
– świadczeń w imieniu świadczeniodawców weryfikując ich poprawność,
– deklaracji pacjentów do NFZ-u,
– listy oczekujące tzw. kolejki,
– sprawozdań miesięcznych, półrocznych oraz rocznych (POZ),
– weryfikacja pism z NFZ-u przesłanych do świadczeniodawcy w celu analizy i rozwiązania problemu.

 • rozliczenia świadczeniodawców w ramach umowy z NFZ-em,
 • dostarczanie faktur rozliczeniowych do NFZ w imieniu naszych Klientów,
 • przygotowanie sprawozdań do GUS,
 • zarządzanie licencjami mMedica (uaktualnianie licencji w systemie),
 • bieżącą aktualizacje systemu mMedica,
 • profesjonalne szkolenia użytkowników, oraz kompleksowe wsparcie przy wdrażaniu aplikacji,
  doradztwo i konsultacje,
 • w przypadku awarii sprzętu komputerowego dostarczamy urządzenia zastępcze na czas naprawy.

Portal Świadczeniodawcy
Jest systemem informatycznym Narodowego Funduszu Zdrowia, który odpowiada za udostępnienie, edycję, modyfikację i przesyłanie danych, umożliwiających komunikację pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia a Świadczeniodawcą ( czyli Państwa gabinetem bądź przychodnią).

oferujemy m.in.:

 • aktualizację harmonogramu pracy placówki oraz lekarzy,
 • aktualizację danych świadczeniodawcy,
 • zmiany i aktualizację umów podwykonawcy,
 • aneksowanie umów,
 • weryfikację błędów z poziomu portalu,
 • automatyczną aktualizację list kart zablokowanych pacjentów,
 • zaczytywanie i weryfikację poprawności faktur elektronicznych,
 • pomoc zdalną.

 

Jeśli do tej pory nie byli Państwo użytkownikami programu mMedica:

 • chętnie przybliżymy zalety i udogodnienia jakie wnosi do codziennej pracy z pacjentem,
 • pokażemy łatwość w rozliczaniu się z NFZ w ramach podpisanego kontraktu,
 • przeszkolimy pracowników,
 • dokonamy pełnej instalacji i konfiguracji systemów w Państwa placówkach,
 • zapewnimy profesjonalny serwis i wsparcie zarówno merytoryczne jak i techniczne.

  mMedica to program, który skutecznie wspomaga rozliczenia z NFZ-em, gromadzi dane medyczne i usprawnia prawidłową obsługę pacjenta oraz organizację pracy w przychodni czy gabinecie.
  mMedica została tak skonstruowana, aby użytkownik mógł w pełni decydować o zakresie wykorzystania programu. Przemyślany dobór funkcji oraz nowatorska konstrukcja samej aplikacji sprawiają, że użytkownik może dostosować program do swojego sposobu pracy. Pakiet mMedica oferowany jest w dwóch wersjach: mMedica PS i mMedica Standard.

  Nowa wersja mMedica w pełni prowadzi elektroniczną dokumentację medyczną.

  Przygotowano kilka wariantów prowadzenia dokumentacji elektronicznej. Dla najbardziej wymagających – z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, z podpisem niekwalifikowanym oraz wariant najprostszy – bez podpisu elektronicznego. W każdym przypadku wpisy w dokumentacji są opatrzone identyfikatorem użytkownika, datą wpisu oraz sumą kontrolną potwierdzającą wiarygodność wpisu. W przypadku podpisu kwalifikowanego lub niekwalifikowanego użytkownik musi dodatkowo każdy wpis potwierdzić odpowiednim kodem. Prowadzenie dokumentacji elektronicznej wymaga stałego połączenia z Internetem w celu weryfikacji daty i czasu

  Aby wspomóc proces wprowadzania danych w trakcie wizyty, w mMedica zastosowań szereg mechanizmów ułatwiających i przyśpieszających pracę. Jednym z nich jest funkcjonalność schematów wizyt pozwalająca na szybkie uzupełnienie danych wizyty za pomocą predefiniowanych szablonów. Przy wystawianiu recept można korzystać z dwóch słowników leków ( Pharmindex i Bazyl) oraz indywidualnych słowników uzupełnianych automatycznie. Ponadto, przy wystawianiu recept lekarze mogą używać zaawansowanego systemu podpowiadania poziomu refundacji oraz kontroli interakcji pomiędzy lekami i wiele wiele innych…

  Wiemy, że inne potrzeby ma lekarz prowadzący indywidualną praktykę, inne właściciel małej przychodni, a jeszcze inne zarząd sieci przychodni o zasięgu ogólnokrajowym. Dlatego nie narzucamy programów realizujących jedynie słuszne zadania, a proponujemy rozwiązania dostosowane do potrzeb i priorytetów stawianych przez określonego użytkownika.