EDM czyli Elektroniczna Dokumentacja Medyczna – to przyszłość, do której należy się solidnie przygotować.

Ogólnopolski System Informacji Medycznej, którego jedną z części składowych będzie Elektroniczna Dokumentacja Medyczna wprowadza istotne zmiany. Wprowadzenie obligatoryjnej e-dokumentacji oznacza, że każda placówka świadcząca usługi opieki medycznej będzie musiała tworzyć i magazynować dokumentację medyczną w formie elektronicznej czyli cyfrowej. Praktycznie wszystkie procesy „papierowe” zastąpią serwery, komputery i specjalistyczne oprogramowanie.

Proces wdrożenia i przygotowania placówki do EDM jest bardzo skomplikowany i pracochłonny dlatego warto rozważyć skorzystanie z doświadczenia firm zewnętrznych, takich jak NetMed, które wdrążają i implementują różnego rodzaju rozwiązania informatyczne na Polskim rynku od wielu lat. Odpowiednie zaplanowanie i przeanalizowanie procesów funkcjonujących w danej placówce jest kluczowe, ponieważ pominięcie czegoś przy wdrażaniu nowych technologii, w przyszłości może oznaczać spore problemy i często o wiele większe koszty. Odpowiednie przygotowanie placówki do pełnej obsługi EDM jest czasochłonne i wiąże się ze sporymi inwestycjami w sprzęt, który będzie gromadził i przechowywał dane pacjentów, kartoteki itd., pamiętajmy jednak, że cały ten proces w rezultacie znacznie obniży koszty w placówce.

W ramach wdrożenia i przygotowania placówki do obsługi i przechowywania dokumentacji w formie elektronicznej nasza firma oferuje:

  • analiza przedwdrożeniowa
  • wskazówki dotyczące kompleksowych działań, które muszą podjąć zarządzający placówkami ochrony zdrowia w związku z informatyzacją;
  • przygotowanie i wdrożenie infrastruktury sieciowej
  • dobór urządzeń i sprzętu informatycznego,
  • dobór oprogramowania,
  • erejestracja, elabolatorium, ediagnostyka,
  • zabezpieczanie elektronicznej dokumentacji medycznej, ochronę danych osobowych i pacjentów;
  • utworzenie w placówce procesów przechowywania i przetwarzania danych elektronicznej dokumentacji medycznej